استرابورد کد 107

بلوار سجاد - چهارراه گلریز - ضلع جنوب شرقی