استرابورد کد 123

خیابان احمد آباد - ابتدای خیابان ابونصر