استرابورد کد 152

تقاطع خیابان سناباد و خیابان کلاهدوز- ضلع جنوب غربی