استرابورد کد 153

خیابان سناباد - تقاطع خیابان فلسطین - ضلع شمال شرقی