استرابورد کد 159

تقاطع بلوار کلاهدوز و سلمان فارسی - ضلع شمال غربی