استرابورد کد 1018

بلوار ادیب - تقاطع استاد یوسفی - ضلع شمال شرقی