استرابورد کد 1019

بلوار شریعتی- تقاطع رفیعی - ضلع جنوب غربی