استرابورد کد 1022

بلوار شریعتی تقاطع ادیب - ضلع جنوب غربی