استرابورد کد 1116

تقاطع بلوار استقلال و امامت (چهارراه میلاد ) ضلع شمال غربی