استرابورد کد 1133

بزرگراه امام علی ورودی جلال آل احمد