استرابورد کد 205

بلوار فردوسی - چهارراه مهدی - ضلع شمالی