استرابورد کد 231

میدان جانباز - ضلع جنوب شرقی - ابتدای فردوسی