استرابورد کد 254

میدان خیام ضلع شمالی - ورودی منطقه گردشگری سپاد