استرابورد کد 413

بلوار طبرسی -میدان شهید گمنام - ضلع شمال غربی