استرابورد کد 503

خیابان مفتح تقاطع خیابان امت - ضلع جنوب شرقی