استرابورد کد 609

بلوار مصلی تقاطع خیابان رستمی - ضلع جنوب غربی