استرابورد کد 701

ورودی خیابان 17شهریور به خیابان شهید حنائی - جنب هتل سی نور