استرابورد کد 708

خیابان فدائیان اسلام تقاطع خیابان 17 شهریور( چهارراه نخریسی ) ضلع شمال شرقی