استرابورد کد 711

بزرگراه سلسله الذهب ورودی تقاطع غدیر به سمت کلانتری