استرابورد کد 808

بزرگراه کلانتری - آبادگران -غرب به شرق