استرابورد کد 809

بزرگراه کلانتری - مجتمع آیه - غرب به شرق