استرابورد کد 812

بزرگراه کلانتری-میدان جهاد -بعد از ایستگاه اتوبوس -قبل از پاسگاه - شرق به غرب