استرابورد کد 818

بزرگراه کلانتری-حد فاصل میدان انقلاب و میدان حافظ - غرب به شرق