استرابورد کد 819

بزرگراه کلانتری-قبل از کوهسنگی - شرق به غرب