استرابورد کد 905

بوستان وکیل اباد - ورودی بوستان وکیل آباد ، باغ وحش و کوهستان پارک شادی