استرابورد کد 932

بلوار پیروزی میدان حر - ضلع جنوب شرقی