واحد خدمات و مشاوره

واحد خدمات:

استراتژی کانون آگهی و تبلیغات عرفا، تبلیغ برمدار منطق و برنامه ریزی، با استفاده از روشهای نوآورانه و خلاقانه برای توسعه و تحکیم برندهای تجاری است تا پیامی به جامعه هدف منتقل شود که حس واقعی و مثبت را ایجاد نماید، در  این رهگذر امیدواریم با فضای فراهم شده در شرکت طی سالیان متمادی، بتوانیم کمک های مؤثری در راستای اهداف تبلیغاتی مشتریان ایرانی و غیرایرانی به انجام رسانیم .

کارنامه شرکت عرفا در تبلیغات فرودگاهی برای برندهای مختلف نمونه ای موفق از این قبیل اقدامات است. صاحبان کالاها و خدمات و برندهای مختلف تجاری در 34 فرودگاه کشور با استفاده از تکنولوژی مدرن شامل سیستم های LED ،LCD و SMD، و بیلبوردهای تبلیغاتی، خدمات خود را از طریق شرکت عرفا به جامعه بزرگ ایران معرفی می نمایند.

 

واحد مشاوره:

در بخش مشاوره، راهنمایی مشتریان با هدف انتخاب نوع سازه و بازه زمانی تبلیغ، نظارت بر اجرا تا رسیدن به اهداف، ارایه گزارشهای دوره ای و روند تحلیلی مراحل تبلیغ، و توجیه اقتصادی پروژه ها، به مشتریان عرضه می شود.

واحد مشاوره عرفا ضمن ارائه توجیه اقتصادی با ارائه برنامه های جامع و کامل تبلیغاتی جهت پروژه های مختلف و ارائه طریق جهت طرحهای گرافیکی، تیزرها و تبلیغ در رسانه های دیداری، شنیداری و تبلیغات محیطی، یار و مددکار خوبی برای مشتریان می باشد.