فرودگاه نوشهر

معرفی فرودگاه نوشهر

 

فرودگاه نوشهر قدیمی ترین فرودگاه استان مازندران است که در سال ۱۳۳۲ بصورت یک باند خاکی ساخته شده و در سال ۱۳۶۲ ترمینال مسافران آن افتتاح شد.

مساحت این فرودگاه ۸۵ هکتار و طول باند آن دو هزار و صد و پنجاه (۲۱۵۰) متر است.

این فرودگاه دارای جایگاه سوخت، سالن همایش و مجتمع رفاهی کارکنان شرکت فرودگاه های کشور می باشد.

در حال حاضر فرودگاه نوشهر پروازهای هفتگی به مشهد و اهواز را داراست. 

 

 

منبع: وبسایت رسمی فرودگاه نوشهر