فرودگاه بین المللی بیرجند

معرفی فرودگاه بین المللی بیرجند

 

در سال 1315 هجری شمسی از اراضی موات و بلاصاحب شهرستان بیرجند در موقعیت جغرافیایی 52 و 35 شمالی و 12 و 59 شرقی که در منطقه شمال شرقی شهر واقع است. زمینی به ابعاد دو کیلومتر در دو کیلومتر (چهار میلیون مترمربع) از طرف دولت وقت تهیه و در آن با تسطیح اراضی و ایجاد یک باب ساختمان دو اطاقه فرودگاهی ساخته، از تاریخ تاسیس اداره کل هواپیمایی کشوری (مهرماه 1327 ) این فرودگاه در اختیار سازمان مذکور قرار گرفته و در این تاریخ باند خاکی شرقی – غربی بطول حدود هزار متر (1000 متر) با علائم دو طرف باند ساخته شده و یک دستگاه بیکن NDB نیز نصب گردیده است.

از مجموعه باند و تاسیسات و تجهیزات تا سال 1344 استفاده می شده و هواپیماهای یک موتوره در آن نشست و برخاست مینموده اند. در سال 1344

(ه. ش) مشخص شد که باند مذکور جوابگوی ترافیک هواپیماهای آینده نیست، لذا در امتداد باند قدیم (خاکی) باند دیگری به طول دو هزار و دویست متر (2200 متر) و بعرض چهل و پنج متر (45متر) در جهت شرقی – غربی که 16 متر آن در وسط آسفالت سرد و بقیه عرض باند شنی بوده احداث گردید و بعدها دو مرتبه روکش آن آسفالت سرد گردید.

بین سالهای 1336 و 1337 چهار دستگاه ساختمان جهت تاسیسات فنی شامل موتورخانه، سالن بیکن، انبار و پایلت توسط سازمان هواپیمایی کریدور (دالان) هوائی بشمار میرود و تعداد زیادی هواپیماهائیکه به کشورهای آسیایی تردد می نمایند. از این دالان هوائی استفاده می نمایند. در سال 1337 و 1338 نصب دستگاههای فنی شامل سه دستگاه مولد برق 5 کیلو واتی و یک دستگاه بیکن (شامل دو قسمت فرستنده) و نصب آنتن (دکل) 210 فوتی به منظور راهنمایی و هدایت هواپیماها ایجاد شده و کارمندان دوره دیده آموزشگاه عالی سازمان هواپیمایی کشوری شامل تکنسین و مکانسین روی دستگاههای مذکور مشغول به کار گردیدند. ضمناً سال 1341 یک دستگاه آشیانه توسط ژاندارمری منطقه بیرجند به این مجموعه اضافه گردیده که مورد استفاده هواپیماهای یک نفره قرار می گیرد.

 

پرو‍ژه های انجام شده در سال های اخیر

 * توسعه عوامل پروازی با اعتباری بالغ بر 90 میلیارد ریال
 * ترمینال و محوطه سازی سایت جدید با اعتباری بالغ بر 60 میلیارد ریال
 * ساختمان ایمنی زمینی و پلیس فرودگاه با اعتباری بالغ بر 11 میلیارد ریال


با اجرای این طرح ها فضای ترمینال فرودگاهی از 1300 مترمربع به 3000 مترمربع افزایش یافته است و همچنین طول باند فرودگاه از 3100 متر به 4000 متر افزایش یافته که هم اینک فرودگاه پذیرای هواپیماهای فوکر 100، بوئینگ 727، MD83، و همچنین هواپیماهای بدنه وسیع از نوع ایرباس 300 است.

ارجای طرح محوطه سازی بیش از 36 هزار مترمربع و نصب دستگاه ناوبری VOR ،DME نیز از فعالیتهای انجام شده در این فرودگاه است و در حال حاضر 3 پروژه نیز شامل تقاطع غیر همسطح و ورودی جدید فرودگاه ساختمان یگان حفاظت سپاه-پاویون جدید فرودگاه را در برنامه دارد.

 

پروازهای فرودگاه بیرجند

همه روزه به مقصد تهران و بالعکس و دو روز در هفته به مقصد مشهد می باشد و همچنین بطور متوسط هر هفته یک پرواز عتبات و هر پنج روز یک پرواز حج عمره نیز در این فرودگاه انجام می شود.

 

 

منبع: وبسایت رسمی فرودگاه بین المللی بیرجند