فرودگاه بین المللی مشهد

معرفی فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد

 

فرودگاه مشهد درسال 1330 درمحل زائرسرای فعلی احداث شد. قبل ازآن در محل ميدان پانزده خرداد باندی خاکی جهت فرود هواپیماهای کوچک نظامی وجود داشت که محل استقرار قبضه های ضدهوائی بود. اولین باند فرودگاه مشهد در توسعه فرودگاه مشهد به صورت تاکسی وی الحاقی پارکینگ هواپیمای فرودگاه قدیم به ابتدای باند 13 وادامه آن بصورت تاکسی وی تا پارکینگ نیروی هوائی بهسازی گردید. درسال 1346 باند جدید فرودگاه مشهد از نوع بتن و پایگاه پدافند نیروی هوائی مورد بهره برداری قرارگرفت که روزانه یک پرواز از نوع DC3 درمسیر تهران مشهد و پروازهای آموزشی و ایرتاکسی علاوه بر پروازهای نظامی از آن استفاده میکردند. با افزایش پروازها و ورود هواپیماهای DC8 و متعاقباً بوئینگ 727، 737، 707 و ایرباس درسال 1357 پارکینگ و ترمینال جدید برج مراقبت پرواز و ساختمانهای جانبی فرودگاه جدید بصورت ناقص مورد بهره برداری قرارگرفت که به علت انحلال شرکت پیمانکار مراحل تکمیل آن تا بعد از انقلاب اسلامی ادامه یافت. پس ازانقلاب شكوهمند اسلامی، فرودگاه مشهد وارد مرحله جديدي از فعاليت خود شد. كاركنان خدوم فرودگاه مشهد با تعهد و عشق به نظام و رهبري، فعاليتي از سر انگيزه و شور انقلابي خود را آغاز نمودند.

با پايان جنگ تحميلي و ورود مملكت به دوران سازندگي فرودگاه مشهد مزين به نام مبارك شهيد هاشمي نژاد گرديد.

 

منبع: وبسایت رسمی فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد