تلویزیون های شهری

در شرکت عرفا اکنون امکان پخش تیزرهای تبلیغاتی مشتریان بر روی بزرگترین تلویزیون های شهری ایران وجود دارد.

از جمله سازه های تحت پوشش عرفا:

  • LED بزرگ محوطه ترمینال 4 و 6 فرودگاه مهرآباد
  • تلویزیون بزرگ مجتمع تجاری پروما واقع در میدان جانباز مشهد با متراژ 202 مترمربع
  • البته شرکت عرفا به دلیل رفت و آمد سالانه 30 میلیون مسافر و همراهان در فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد بیشترین تعداد تلویزیون شهری را در هسته مرکزی و مراکز تجاری این شهر مستقر کرده است.