استرابورد کد 1304

بلوار طبرسی- میدان شهید گمنام ضلع جنوب شرقی خروجی خیابان وحدت