استرابورد کد 1307

بلوار وحدت تقاطع خیابان امیرالمومنین - ضلع غربی