استرابورد کد 120

خیابان احمد آباد - ابتدای محتشمی