استرابورد کد 1005

بزرگراه آزادی - میدان قائم ضلع شمالی خروج از مشهد