استرابورد کد 1021

بلوار شریعتی تقاطع ادیب - ضلع شمال شرقی