استرابورد کد 1026

بلوارفلاحی - میدان مطهری - فلاحی 4