استرابورد کد 1106

بزرگراه وکیل آباد ورودی جلال آل احمد - شرق به غرب