استرابورد کد 1117

تقاطع بلوار استقلال و امامت (چهارراه میلاد ) ضلع شمال شرقی