استرابورد کد 1137

بلوار وکیل اباد- حد فاصل دانش اموز و دانشجو - شرق به غرب