استرابورد کد 1138

بلوار وکیل آباد- حد فاصل دانشجو و قائم مقام - شرق به غرب