استرابورد کد 1206

بزرگراه میثاق میدان هفتم آذر ضلع غربی دید از دور میدان به سمت نمایشگاه بین المللی و بازار خودرو