استرابورد کد 1207

بزرگراه میثاق میدان هفتم آذر ضلع غربی دید از خیابان مجیدیه