استرابورد کد 216

تقاطع جانباز و ساجدی وسط آیلند-به سمت میدان جانباز- ضلع شرقی