استرابورد کد 222

تقاطع بلوار قرنی و خیابان کلاهدوز - ضلع جنوب غربی