استرابورد کد 223

قرنی 37 جنب بازار برجیس به سمت چهارراه کلاهدوز