استرابورد کد 247

میدان شهدا ورودی خیابان عبادی - ضلع شمال غربی