استرابورد کد 302

میدان امام حسین ضلع شمالی ورودی خیابان خواجه ربیع