استرابورد کد 402

بزرگراه بابانظر میدان فجر به سمت میدان امام حسین