استرابورد کد 404

بزرگراه بابانظر- میدان فجر به سمت بزرگراه غدیر